Nordena tecknar avtal om fastighetsskötsel med en av södra Stockholms största bostadsrättsföreningar vid Telefonplan.

nordena

Uppdraget omfattar löpande trapphusstädning och lokalvård av ett sextiotal trapphus. Därutöver innefattar avtalet även löpande markskötsel, inklusive trädgårdsskötsel och snöröjning i anslutning till bostadsrättföreningens gårds- och parkeringsanläggningar. Vi ser med glädje fram emot att arbeta med bostadsrättsföreningens styrelse för att skapa en ren och välvårdad miljö som medlemmarna alltid kan trivas i.