Våra Policys & Kollektivavtal

Miljöpolicy

Miljön är viktig för oss på Nordena. Därför arbetar vi efter en detaljerad miljöplan som syftar till att minimera miljöpåverkan av alla våra tjänster på kort och lång sikt. Vi väljer alltid de miljömässigt skonsammaste arbetsmetoderna och bedriver kontinuerligt miljöarbete i samarbete med våra kunder, miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende.

Alla våra medarbetare utbildas fortlöpande i våra miljömål. Allt för en mer hållbar framtid. Detta är en garanti vi ger till dig som kund. Du ska kunna ha ett gott miljösamvete när du anlitar Nordena.

Nordenas Arbetsmiljöpolicy / Personalpolicy

Nordena arbetar medvetet för att skapa trivsel och engagemang på arbetsplatsen samt att öka möjligheterna för personlig utveckling hos varje enskild medarbetare. Som anställd hos Nordena ska man inte behöva känna sig kränkt eller diskriminerad på grund av kön, etnisk härkomst eller sexuell läggning. Trygghet och säkerhet står i fokus och alla medarbetare ska följa arbetsmiljöreglerna och påpeka eventuella brister för snabb korrigering. Vi genomför kontinuerligt interna revisioner och utbildar löpande vår personal inom bland annat miljöarbete, maskinskötsel och kundservice. När ni anlitar Nordena ska ni känna er trygga med att vår personal blir väl omhändertagen och utför sitt arbete på ett kompetent och säkert sätt.

Vi tror att trygga och motiverade medarbetare gör ett bättre jobb.

Nordenas säkerhets och trygghetspolicy

Säkerhet och trygghet är mycket viktig för oss på Nordena och för våra kunder. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildning och rutiner. Vi strävar efter att hålla en låg personalomsättning och att uppfylla de säkerhetskrav som ställs. Då varje företag har olika rutiner får vår personal en noggrann genomgång hos varje kund.

Krav för alla medarbetare:
 • Legitimation/namnbricka.
 • Företagskläder.
 • Alltid samma person som städar, som vid frånvaro ersätts med utbildad vikarie.
 • Noggrann genomgång av larm och koder.
 • Nycklar kvitteras och förvaras på säkert ställe.
 • Tystnadsplikt.
 • Sekretessförbindelser.
 • Utdrag från brottsregistret.
 • Ärlighet.

Om våra kunder har ytterligare specifika krav följer vi dessa. Säkerhet och trygghet innebär också att uppdragsgivaren ska kunna lita på oss som samarbetspartner.

Därför har Nordena följande:

 • ISO-certifikat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
 • Medlemskap i Svenskt Näringsliv och Almega Serviceentreprenörerna.
 • Kollektivavtal med Kommunal, Fastighetsanställdas förbund och SEKO.
 • God ekonomi, UC GOD (kreditvärdig).
 • Bra försäkringsskydd.
 • ID06.
 • Genomförande av egna skyddsronder hos kunder.

Alla våra anställda har kollektivavtal

[pdf-embedder url=”https://nordena.se/wp-content/uploads/Medlemskapsintyg-Nordena-Entreprenad-AB-2022.pdf” title=”Medlemskapsintyg Nordena Entreprenad AB-2022″]