Trädgårdsskötsel Järfälla Nordena tecknar avtal med Silex

Vi är stolta över vårt nya uppdrag trädgårdsskötsel Järfälla

Till vår glädje har vi under våren tecknat ett avtal med Silex microsystem AB, ett svenskt företag specialiserat på tekniklösningar och mjukvaruutveckling inom olika områden, som till exempel för digitala funktioner som kopplas samman och som kallas Internet of Things samt för trådlös kommunikation.

Avtalet avser trädgårdsskötsel Järfälla, vilket innebär att vi ska skapa levande, fräscha utemiljöer och gröna oaser. Vi kommer att arbeta noggrant och fokuserat för att öka trivseln runt entréer och fastigheter i Silex ägo. Vår utgångspunkt är alltid att det ska kännas fräscht, grönt, tryggt och prydligt.

Levande utemiljö i Järfälla kommun

nordena entreprenad tradgardsskotsel jarfalla silex 10

Vi är redan i gång med vårt uppdrag som i första hand är löpande trädgårdsskötsel järfälla. Det innebär att vi kontinuerligt ser till att den yttre miljön är snygg och städad, att buskar, blomster, gräs, träd och rabatter i Silex omgivning ger ett fräscht och omvårdat intryck.

Vi har bland annat monterat och placerat ut 24 lådor, som vackert upphöjda blomsterfång som förskönar miljön.

Lådorna är stiliga och ger oss möjlighet att arbeta med säsongsbetonade växter smart och utan besvärande ogräs.

När vi tar oss an uppdrag för trädgårdsskötsel planerar vi alltid efter säsong. Vi inspirerar och ger förslag på utveckling av det aktuella området, så att det passar med omgivningen. Rent konkret innebär uppdraget för Silex att vi klipper gräs, vårdar rabatter, buskar och träd. Självklart tar vi även bort störande växter och föremål och arbetar med jorden så att grödor trivs.

Yrkesstolthet möter yrkesstolthet i Silex bostadsrätter

Silex vill vara en pålitlig partner för sina kunder, vilket innebär att alla detaljer är viktiga för dem. Genom att måna om det första intrycket som deras kunder och besökare får, bidrar vi till att företaget förstärker sin image. Vi ser till att den yttre miljön är representativ när kunder och personer i affärsnätverket kommer på besök. Det gäller oavsett tid på säsongen.

Det är alltid lika givande att ta sig an ett nytt uppdrag. Vi på Nordena tar med oss all vår yrkesstolthet och vårt kunnande inom trädgårdsskötsel till det nya uppdraget som är att vårda den yttre miljön runt Silex fastigheter i Järfälla kommun.

Värderingar som stämmer med våra

nordena entreprenad tradgardsskotsel jarfalla silex 1

”Att Silex har valt att skriva avtal med oss är stort. Det är ett kvalitetsföretag som vänder sig till kunder som också strävar efter högsta möjliga kvalitet. Det ska märkas vid första ögonkastet. Vi på Nordena entreprenad söker ständigt uppdragsgivare som delar våra värderingar. Företag som vill något med sin miljö och inser värdet av en professionell och kontinuerlig service”, säger Gregor Zevgaras, VD Nordena.

Silex har specialiserat sig på att utveckla och tillverka microelektomekaniska system. De erbjuder helhetslösningar för kunder inom olika branscher, som fordonsindustri, medicinteknik, automation och konsumentelektronik. Allt från design, tillverkning och förpackning ingår.

Detaljerna gör helheten

nordena silex bild 3

”Trädgårdsskötsel Järfälla är till stor del en fråga om detaljer. Ska man leverera helhetslösningar innebär det att ta ansvar för varje del och varje detalj i en kedja. Det är exakt vad vi också gör. Nordena erbjuder allt från trädgårdsskötsel och markskötsel till städning av alla utrymmen från garage och förråd till kontorslokaler.

Vi ägnar oss åt detaljer för att få helheten att fungera. Vi är vana vid att förutse resultatet av vårt arbete och kan planera efter det.  Dessutom gör vi alltid vad som krävs för att allt ska skina och visa sig från sin bästa sida.

Silex teknologi och expertis gör det möjligt för dem att leverera produkter med hög kvalitet inom mikoelektromekaniska system och mokroelekroniklsningar. Vår expertis och vår maskinpark gör att vi kan leverera med hög kvalitet”, säger Gregor.

Policy för ansvar för samhälle och miljö

nordena silex bild 4

Det finns fler paralleller mellan Nordena och Silex. Silex har en CSR-policy, vilket står för Silex Microsystem Corporate Social Responsibility. Policyn bygger på ett koncept där företag förbinder sig att ta hänsyn till samhällets utveckling i stort.

Det gör Silex genom att ta hänsyn till de effekter av företagets verksamhet får på leverantörer, anställda, kunder och ägare, men även på samhället och på miljön.

Alltså har även vi på Nordena granskats och godkänts som ett företag där hållbarhet och ansvar för samhälle och miljö ligger inom ramen för Silex tydliga CSR-policy. Vi är stolta över att få vara en del i en så viktig policy.

Trädgårdsskötsel Järfälla och Jakobsberg- i Järfälla kommuns industriområde.

nordena silex bild2

Nordenas framgångar med trädgårdsskötsel är beroende av engagerade personer som brinner för naturens kraft, för blommor, vackra växter och för den kunskap som behövs för att få allt att samspela på rätt sätt.

Vi har med andra ord kompetenta och engagerade medarbetare. Men kompetenta och engagerade medarbetare är en framgångsfaktor för alla företag. Kanske är det lite extra viktigt i Järfälla kommun som just nu växer snabbt. Idag bor cirka 85 000 invånare i kommunen, men de blir snart ännu fler eftersom kommunen just nu bygger en stad.

Vision för framtidens Järfälla – ”för alla framåt”

Medan Silex som ligger i Järfälla kommuns industriområde strävar efter att vara en pålitlig partner, strävar Järfälla kommun mot sin vision som lyder ”För alla framåt”.

För kommunen har det varit viktigt att skapa en gemensam vision, att formulera ett syfte och mål som ger ett stöd för att möta den snabba utvecklingen. Sammanlagt arbetar 4300 medarbetare i Järfälla kommun. Tillsammans har de ambitionen att erbjuda välfärd med kvalitet.

I praktiken innebär det att de, oavsett verksamhetsområde, arbetar för, och förväntas att ge bästa möjliga service till alla som bor och verkar i Järfälla. Inte minst till de företag som har valt att driva sin verksamhet i kommunen. Det är viktigt för kommunen att vara attraktiv för att få ännu fler företag att slå sig ner i området.

Visionen är ankaret

Trädgårdsskötsel Järfälla

Kommunen tog fram sin vision för att alla som arbetar i Järfälla kommun ska sträva åt samma håll. Bakom visionen finns en tanke att de som varje dag möter Järfällas invånare ska fokusera på de möjligheter och utmaningar som ligger framför kommunen fram till är 2030.

Som alla visioner är den framtagen för att de som ska förverkliga den tydligt ska se hur de lever i förändringen. Den ska hjälpa medarbetare och medborgare att tillsammans nå målen och genomföra de uppdrag som kommunen har.

Visionen bidrar till att skapa de goda resultat som kommunen vill ha för att Järfällaborna ska få ett tryggt, trevligt och funktionellt samhälle. Visionen fokuserar självklart även på ekonomin och förmågan att kunna använda skattepengar på ett effektivt sätt.

Bidrar till företagets mål

nordena entreprenad tradgardsskotsel jarfalla silex 11

Trädgårdsskötsel kanske inte låter som det viktigaste när man pratar policys, visioner och värdegrunder, men för oss på Nordena betyder begreppen mycket. Vi är gärna med och arbetar mot så viktiga mål genom att sköta våra uppdrag snabbt och professionellt. Vi är också noga med våra egna policys för att arbeta miljövänligt och hållbart.