Trädgårdsskötsel Spånga

Trädgårdsskötsel Spånga

Stendörrens kvalitetskrav - huggna i sten.

Trädgårdsskötsel Spånga,
I takt med att Stockholm och Mälardalen växer, hjälper
fastighetsbolaget Stendörren olika typer av verksamheter med lämpliga lokaler. Företaget håller hög kvalitét och är noga med sitt miljö- och hållbarhetsarbete. De köper mark i strategiska lägen och utvecklar fastigheter tillsammans med sina hyresgäster. Nordena har fått förtroendet att sköta mark- och trädgårdar i flera av dessa projekt.

Stendörren bidrar till att skapa liv och rörelse på platser som kanske tidigare varit döda ytor. För oss på Nordena är detta därför ett drömuppdrag. Det som började med en mindre uppgift har växt till att omfatta Trädgårdsskötsel och Markskötsel i Spånga, Barkarby, Bro, Veddesta och Bromma. Som ett bidrag till företagets affärsidé ombesörjer vi därmed att miljöerna är rena, fräscha och representativa. Vi bidrar till värdet på fastigheterna och värdigheten för både fastighetsägare och hyresgäster.

Vi vet hur viktigt det första intrycket är för besökaren. För oss, precis som för våra uppdragsgivare handlar det om att skapa trivsel i samhället. Nu får vi bidra till att Stendörren kan fortsätta att få områden, verksamheter och människor att växa och må bra.

Skötsel och trivsel

nordena tradgardsskotsel spanga

Vi är extra stolta över uppdraget eftersom Stendörren är ett expansivt fastighetsbolag, noterat på börsen, med en affärsidé som väl stämmer överens med våra ambitioner om att erbjuda Fastighetsservice, Markskötsel, Trädgårdsskötsel och Städservice  av högsta kvalitet.

Stendörren vill skapa lönsam tillväxt i substansvärde genom att förvalta, utveckla och förvärva fastigheter och byggrätter. Vi är fackmän och kan bidra till att de lever upp till sina löften om snygga, välvårdade och välkomnande fastigheter.

Stendörrens lokaler är huvudsakligen lager för logistik och lätt industri. Här kan vår profession bidra till att byggnader och miljöer runt dem upplevs som trygga, säkra, rena, fräscha, samt att omgivande natur följer naturens växlingar.

Precis som hos många av våra uppdragsgivare ser vi till att jordarna är luckra, att skräp och ogräs är borta, att det blomstrar i rabatter och att häckar, buskar och träd är välvårdade. Sist men inte minst bidrar vi till frodiga, men välklippta gräsmattor,

Vi ägnar oss åt detaljer, så kommer helheten att uppfattas som proper och krispig.

Markskötsel Spånga - yttre fastighetsskötsel.

I entreprenaden för Stendörren ingår bland annat städning och renhållning. Det innebär att vi håller rent både från naturens skräp så som pinnar, grenar, kottar och stenar som ligger fel och från papper och föremål som slängs i området. Vi tömmer askkoppar och rensar runt dagbrunnar, entréer, ledningar och ventiler. Precis som vår uppdragsgivare månar vi om miljön och sorterar och komposterar sopor vi samlar ihop om det är möjligt.

Självklart transporterar vi bort avfall. Vi kan även stå till tjänst med att inhandla och montera trädgårdsmöbler, grillar eller att anlägga uteplatser, ute gym, eller lekplatser vid behov.

Trädgårdsskötsel Spånga

nordena tradgardsskotsel spanga stendorren

Trädgårdsskötsel Spånga, när det är vårsäsong drar arbetet för att få fram vackra, färgrika gräsytor. Vi väntar alltid tills ytorna är klara för att beträdas. Går vi in för tidigt riskerar de att skadas av att vi bearbetar dem. Ytorna borstas, räfsas eller blåses rena från löv, ris, lösa stenar och andra föremål som inte hör dit. När gräset växt till sig klipper vi gräsytorna regelbundet till önskad längd. Samtidigt går vi noggrant igenom ytor runt träd, rabatter och fasader. Det ska till exempel vara rätt avstånd mellan träd och gräs.

Detsamma gäller samtliga planteringsytor. Dessa förbereds för vårens växter genom rensning och beskärning. Vi går igenom alla sorters rabatter och häckar och förbereder dem i enlighet vad arten behöver för att skjuta friska skott och utvecklas till vackra blickfång.

Trädgårdsskötsel Spånga

nordena tradgardsskotsel spanga stendorren2

Är det i år du ska anlägga en sprakande rabatt, som väcker beundran och glädje hos besökare? Låt oss stötta dig i beslutet. Vi undersöker läget och föreslår växer som har goda förutsättningar att utvecklas fint under sommarmånaderna, men kanske även långt in på hösten. Vi vill gärna tipsa om Gustavshills Handelsträdgård, som har en personlig och välsorterad butik. De erbjuder allt från cyklamen, pelargoner och andra krukväxter till buskar, fruktträd och lövträd. De ger råd och stöd i dina köp och vill du fylla förrådet med effektiva och smarta trädgårdsredskap är det värt ett besökt till Handelsträdgården som ligger på Ekerö. Om inte annat för att ta en fika.

Hållbart Trädgårdsarbete Spånga

Stendörrens mål med hållbarhetsarbetet går djupt och är väl förankrade i verksamheten. Till exempel får ingen kemisk ogräsbekämpning förekomma, samtidigt som det är extremt viktigt att inget ogräs får växa till blom, eller frösättning. Självklart får de heller inte hamna i komposten.

Att hålla undan för ogräs är alltså ett arbete som kräver ett professionellt trädgårdsarbete med skyffling och rensning minst fyra gånger om året. Vi jobbar metodiskt och hackar eller skyfflar med skyffeljärn minst fem centimeters djup. Allt ogräs ska väck, med rotsystem och allt. När vi är klara finns inga kvistar, grenar eller annat skräp, jorden är i stället lucker och jämn. Det är en fantastisk känsla.

När det gäller träd gäller det att vara fackman. Vi ombesörjer att alla träd får den vård och omsorg de behöver, ibland med hjälp av en arborist.

Om du har uppdrag som handlar om att anlägga, eller underhålla gräsytor är du självklart välkommen att kontakta oss för en offert. Vi tar hand om mindre och större ytor i yttersta samklang med naturen.

Häckklippning Spånga

Vi arbetar för att få fram vackra häckar, oavsett vilken sorts växter det handlar om. Det innebär att vi beskär buskar och häckar beroende av vad den specifika arten behöver. Vi tar även hänsyn till ålder och funktion. Ska det vara en skyddande, tät häck? Figuklippt? Eller är det skuggan som är det viktiga? Vi avlägsnar varje år rotskott och beskär med skärande verktyg för att få rena snitt utan klämskador och uppfläkt bark.

Känner du för att anlägga en häck i ditt närområde? Det finns många varianter att välja mellan och behöver du någon att bolla idéer med finns vi där. Vi kan genomföra hela processen från idé till färdigt resultat.  Rådgivning, förberedelse, inköp och plantering. Du kan vara säker på att få den häck som passar bäst för de behov du har.

Trädgårdsarbete Spånga - rätt till rutavdrag

Missa inte möjligheten till Skatteverkets rotavdrag för trädgårdsarbete. Detta ingår:

  • häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
  • klippning buskar, vattning och gödning i samband med klippning och ogräsrensning, höstgrävning av land och omgrävning av kompost.
  • arbetskostnad för bekämpning av mossa i gräsmatta oavsett om mossan bekämpas för hand, med maskin eller med kemiska medel.
  • beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.
  • röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning.