Trappstädning för trivsammare ytor

nordena trappor traneberg

Vi erbjuder bland annat hjälp med:

Kontakta oss i dag – vi håller er trappuppgång hel och ren!

Skicka en offertförfrågan till oss redan i dag. Vi svarar inom ett dygn och bokar in ett personligt möte där vi går igenom era behov och önskemål. Därefter återkommer vi inom kort med ett skräddarsytt offertförslag.

Till vem riktas trappstädning Sollentuna?

Trappstäding Sollentuna från Nordena riktas till verksamheter av olika slag. Under alla år som vi levererat denna tjänst i regionen har vi arbetat med organisationer i både varierande storlekar och branscher. Av naturliga skäl är de vanligaste organisationerna att teckna den här typen av tjänster bostadsrättsföreningar och fastighetsägare/-förvaltare. Helt enkelt de som ansvarar för skötseln av en fastighet.

Vilket intervall på trappstädning Sollentuna?

Behovet av trappstädning Sollentuna kan variera kraftigt beroende på den specifika fastigheten i Stockholm. Därmed påverkas också vår rekommendation kring intervall för tjänsten. Svaret på frågan är helt enkelt: Det beror på ett par komponenter. Bland annat är en viktig beståndsdel hur stor fastigheten och trapphuset är. Detta svarar inte bara på hur stora ytor måste städas utan kan också vittna om hur många som passerar genom fastigheten dagligen. Det är nämligen en annan komponent som avgör hur ofta trappstädning i Stockholm bör ske. Hur många fötter smutsar egentligen ner trapphuset, och hur ofta?

När ni kontaktar Nordena i Stockholm för trappstädning tar vi hänsyn till dessa komponenter när vi föreslår intervall. I samråd med kunden kommer vi fram till en lösning som passar för alla. I ett normalstort bostadshus brukar en gång i veckan vara en vanlig tid. Detta beror också på årstid, då nedsmutsningen kan ske snabbare under vinterhalvåret.

Vad ingår vid trappstädning Sollentuna?

Precis som med alla andra städtjänster som vi på Nordena i Sollentuna utför så sker trappstädningen utifrån de förutsättningar som fastigheten i fråga har. Däremot finns det ett antal moment som alltid ingår i tjänsten. Dessa är:

Sopning

Fuktmoppning

Spegelrengöring

Entréstädning

Dammtorkning

Avfläckning av anslagstavlor

Tvättstugestädning

Hisstädning

Varför trappstädning?

Det finns flera anledningar till varför det är en bra idé att anlita professionell och regelbunden trappstädning. En aspekt som är viktig att betona är att trapphuset faktiskt är det första intrycket av insidan av en fastighet. Att göra denna miljö så trivsam som möjlig är av intresse för alla. Boende eller arbetande i byggnaden får ett gott första intryck när de kommer till hemmet eller arbetsplatsen. Samma känsla gäller förstås också när de lämnar byggnaden. Trappstädning kan alltså bidra till en ökad känsla av trivsel, och därmed välmående, för de som bor eller besöker fastigheten i Stockholm. Detta är värt mycket! Man ska också komma ihåg att ett välstädat trapphus höjer upplevelsen av fastigheter för andra typer av intressenter. Ett exempel är förstås människor som besöker en bostadsrättsförening för att gå på visning av en bostad. Med ett gott första intryck, tack vare trappstädning i Stockholm, kan intresset stiga och indirekt även värdet på såväl enskild bostad som fastighet stiga. Liknande poäng kan göras för fö

Hur fungerar trappstädning för en brf?

Den vanligaste typen av kunder för trappstädning i Stockholm bostadsrättsföreningar. På Nordena har vi många års erfarenhet av just den här typen av arbeten. Vi vet vad som krävs för att resultatet ska bli så bra som möjligt. Ett viktigt och tidigt steg i rätt riktning är dialog. Detta är en central aspekt i alla samarbeten vi har och städprojekt för brf:er är inget undantag. När ni tar kontakt med oss angående trapphusstädning i Stockholm börjar vi med att ha anordna ett möte. Under mötet fastslår vi hur behoven ser ut, vilka förväntningar och förhoppningar som finns från er sida samt hur dessa kan införlivas. Utifrån det första mötet (som förstås är kostnadsfritt) så skickar vi en offert där kostnader, omfattning och intervall tydligt framgår.

Vad blir kostnaden för trappstädning Sollentuna?

Kostnaden för trappstädningen i er fastighet i Stockholm beräknas utifrån ett antal komponenter. Den grundas bland annat på storleken på fastigheten och, därmed, hur många trapphus och våningar det är tal om. För att veta ett exakt pris på städtjänsten: Kontakta oss och begär offert! Vi erbjuder gratis kostnadsförslag till alla som är intresserade av våra tjänster inom trappstädning i Stockholm.

Vilka städtjänster, förutom trappstädning i Sollentuna, erbjuder Nordena?

Det korta svaret är: Många. Nordena är ett heltäckande städ- och serviceföretag som verkar i hela huvudstadsregionen. Förutom de tjänster inom trappstädning som vi erbjuder företag och organisationer bemöter vi behov – för såväl privatpersoner och verksamheter – inom en lång rad olika områden. Fastighetsservicen, inom vilken trappstädning är ett moment, är en av våra mest omfattande paraplytjänster. Här kan fastighetsägare, fastighetsförvaltare och brf:er få hjälp med en stor variation av tjänste.r Det kan handla om städning av faciliteter. Det kan handla om trädgårdsskötsel, markskötsel och fönsterputsning. Under vinterhalvåret hjälper vi till med snöröjning och vi hjälper även till med alltifrån möbelmontering till klottersanering. Ja, ni förstår – Mycket täcks in under de tjänster vi erbjuder inom fastighetsservice och trappstädning i Stockholm. Om vår fastighetsstädning med trappstädning är ett ben av vår verksamhet så utgör vår städservice det andra. Vi erbjuder många olika städtjänster till olika typer av kunder. Privatpersoner kan anlita oss för regelbunden och skräddarsydd hemstädning. Precis som med trappstädning i Stockholm anpassas denna tjänst efter de behov som finns. Vårt team har många års erfarenhet och kan utföra en lång rad städ- och servicemoment. Det enklaste sättet att ta reda på hur en sådan tjänst skulle kunna se ut och vad det skulle kosta är att begära offert. Privatkunder erbjuds också tjänster inom storstädning och flyttstädning. Under vår städservice riktas flertalet av tjänsterna just mot företag, organisationer och föreningar. Teamet på Nordena utför dagligen dessa tjänster hos olika typer av verksamheter. Det rör sig exempelvis om städning av butiker, städning av skolor och städning av sjukhus och andra vårdinrättningar. Vi är också stolta över att kunna erbjuda städtjänster till hotell, byggarbetsplatser, restauranger, köpcentrum och kontor. Med andra ord kan man lugnt säga att vi hjälper de som hjälpas behöver. Inga uppdrag är för stora eller för små för oss på Nordena. Oavsett om det gäller trappstädning i Stockholm och/eller andra tjänster så gör vi jobbet och levererar bästa möjliga resultat. Låter det bra? Begär offert på trappstädning eller annan tjänst för ditt företag i Stockholm redan idag!

Begär offert på trappstädning Sollentuna

Funderar du på vad din trappstädning Sollentuna skulle kosta? Då behöver du inte fundera särskilt länge. Fyll i dina uppgifter i vårt kontaktformulär, ange att du vill anlita oss för trappstädning i Stockholm och meddela oss om det finns något särskilt du vill att vi ska veta. Inom ett dygn kommer du att bli kontaktad angående inbokning av fysiskt möte. Under detta möte kan vi närmare gå igenom vad vi kan erbjuda. Vi talar om hur din skräddarsydda trappstädning i Stockholm kan sättas samman och går igenom vilka förväntningar du har på oss.

Det går också bra att begära offert på din trappstädning Sollentuna via telefon på 08-684 19 764!