Vi bryr oss om miljön!

Vår miljöansvar::

Nordena Entreprenad använder enbart miljömärkta produkter för att utföra arbetet. Oavsett om det gäller fönsterputs, träolja eller polish, så är det enbart produkter märkta med Svanen eller Bra miljöval som används. Om det inte duger åt miljön så duger det inte heller åt oss.

På Nordena känner vi ett miljöansvar och vi följer strikta regler för hantering av exempelvis miljöfarligt avfall.

Vi utbildar våra medarbetare kontinuerligt med kurser i hantering av material och arbete på ett miljövänligt sätt.