Vi på Nordena AB är väldigt stolta över att vi dagarna har skrivit avtal med en av Stockholms största bostadsföreningar.

Vi på Nordena AB är väldigt stolta över att vi dagarna har skrivit avtal med en av Stockholms största bostadsföreningar. Det ska bli en utmaning och vi ser fram emot att få ta hand om trädgårdsskötseln samt snöröjningen åt föreningen så att medlemmarna får en vacker miljö samt känner säkerhet och trygghet under vintermånaderna.